Rahu i 10. hus

Vedisk astrologi har sin opprinnelse i det gamle India. Den analyserer planetenes innflytelse på menneskeliv og verden rundt oss.Hinduastrologi har likheter med vestlig astrologi, men den har også mange forskjeller som gjør den unik. For å praktisere astrologi krever det mye erfaring og kunnskap.

Astrologen må analysere posisjonene til planetene i fødselskartet og bestemme deres innflytelse på et bestemt individ eller en bestemt situasjon.I dag er det noen sekunder å lage et fødselsdiagram, men i tidligere tider krevde dette mye beregninger, tid og kunnskap.Hinduisk astrologikonsept er basert på ideen om at menneskeliv er forutbestemt, noe som betyr at vi alle er født i riktig øyeblikk for å oppleve hendelser vi er forutbestemt til å oppleve. Hinduastrologi analyserer fødselskart for å bestemme personlige egenskaper, men også individets karma.

Astrologi analyserer vanligvis individuelle diagrammer, men den kan også brukes til å analysere forholdspotensial og resultater av forskjellige situasjoner.

Planetene og tegnene deres, plassering i husene på kartet og aspektene de lager gir tilstrekkelig informasjon til astrologen for å gjøre en slik analyse.

Hus av fødselshoroskopetFødselsdiagrammet i hinduistisk astrologi har 12 hus, som i vestlig astrologi. Planetene er plassert inne i disse husene, og de viktigste er de som inneholder planeter inne fordi de avslører hvor handlingen og fokuset på oppmerksomheten er. Planetenes energi påvirker huset og områdene det styrer.

Husene i fødselskartet har forskjellige områder de styrer. De styrer områder relatert til personens karakter, fysiske tilstand, atferd, utdannelse, forfedre, sosial krets, reiser, familiemedlemmer, hjem, foreldre, søsken, barn, helse, yrke, ekteskap og andre forhold, økonomi, etc.

I vedisk astrologi kalles husene 1, 4, 7 og 10 Kendra (kantete) hus; husene 2, 5, 8 og 11 kalles Panapara (etterfølgende) hus, og husene 3, 6, 9 og 12 kalles Apoklima (kadent) hus.I vedisk astrologi er husene også delt i treenighet (Dharma, Artha, Kama og Moksha).

Treenigheten i Dharma består av husene 1, 5 og 9 og styrer personens behov for å finne et formål i livet.

Treenigheten til Artha består av husene 2, 6 og 10 og styrer ønsket om å skaffe nok ressurser og evner til å kunne oppfylle dette formålet vi har i livet.

Treenigheten til Kama består av husene 3, 7 og 11 og styrer våre forhold og ønsker og behov for glede og glede.

Treenigheten i Moksha består av husene 4, 8 og 12 og styrer personens behov for å finne frigjøring fra verden.

Rahu - Grunnleggende kvaliteter

Rahu er ikke et reelt objekt, men et innbilt poeng. I hinduismen blir Rahu ofte representert som en drage eller slange som svelger solen. I tillegg til Ketu representerer Rahu det punktet hvor Månens og Solens vei krysser hverandre. Når solen og månen er på et av disse punktene, skjer solformørkelser.

I vedisk astrologi betraktes Rahu som en planet. Mens Rahu er den nordlige månenoden, er Ketu den sørlige månenoden.

Rahu blir ofte avbildet som dragen eller slangehodet mens Ketu er avbildet som dragen eller slangens hale. Rahu er en skyggeplanet, og har et dårlig rykte.

Det krever opprør og motstridende myndighet og normer i samfunnet. Rahu styrer avhengighet, illusjoner, grådighet, fobier, svik, frykt, narkotika, alkohol, fare, dårlig oppførsel, materialisme, pengespill, umoral, politikere, okkult vitenskap, hemmelighold, manipulasjon og bedrag. Det styrer menneskets mørke side.

Noen ganger er Rahu ansvarlig for folks berømmelse og anerkjennelse, spesielt innen politikk og offentlige institusjoner. Det gir også autoritet til mennesker. Rahu er hersker over ønsker og mål, og deres oppfyllelse.

Tegnet der det er plassert i fødselskartet avslører hva som muligens kan være disse ønskene og målene.

For eksempel kan noen med Rahu i Gemini være fokusert på å finne måter å oppfylle deres behov for kommunikasjon og være rundt mennesker, finne ut nye ting og bli informert.

Noen med Rahu i Skytten kan være fokusert på å oppfylle deres ønsker om reise og eventyr, samt utvide deres åndelighet.

Fordi Rahu styrer manipulasjon, kan dens posisjon i fødselshoroskopet, spesielt tegnet, avsløre hvordan personen prøver å manipulere andre og hvilke handlinger de kan bruke mens han gjør det.

For eksempel kan noen med Rahu i kreft bruke emosjonell manipulasjon og til og med emosjonell utpressing for å få andre til å gjøre det de vil. De kan late som om de er svake og ute av stand til å få andre til å synes synd på dem og oppfylle deres ønsker.

Rahu i et bestemt tegn kan avsløre hvordan personen kan søke berømmelse og anerkjennelse og hva som er de sannsynlige handlingene de kan ta mens han gjør det. Rahus skilt kan også avsløre mulig avhengighet man kan ha.

Tiende hus Betydning

Det tiende huset kalles også Karma i vedisk astrologi. Dette huset styrer personens yrke og arbeid, deres omdømme og prestisje i samfunnet og lignende forhold.

Hvis det er planeter inne i dette huset, legger de innflytelse til disse områdene i personens liv. Planet herskeren av det tiende huset er Saturn og det samsvarer med tegnet Steinbukken.

De 10thhuset styrer bein, knær, kneskål og ledd. Hvis det ti huset er fullt av malefiske eller plagede planeter, eller herskeren fra det tiende huset er plaget og svakt, kan dette forårsake problemer med disse kroppsdelene, for eksempel leddbetennelse, knuste bein, hudproblemer og generell kroppssvakhet.

I vedisk astrologi er det tiende huset huset til personens arbeid og yrke. Det regnes som karrierens hus og sannsynlige valg av karriere.

Dette huset avslører også om karrieren ville være vellykket eller ikke. Det vil påpeke mulige hindringer personen kan møte i jobben eller karrieren, og om de vil være i stand til å overgå dem eller ikke.

Det tiende er også huset som sannsynligvis vil avsløre personens suksessnivå når det gjelder jobben og karrieren, det vil si om de sannsynligvis vil være sjefen eller den ansatte.

De 10thhuset vil avsløre om personen er en autoritet i arbeidet sitt, eller om de er til tjeneste for andre, etter instruksjoner fra sjefen.

Det tiende huset avslører også forbindelser med autoritetsfolk, sjefer og andre myndigheter; dette huset viser personens potensiale og høyeste prestasjoner i livet. Det kan vise om personen er ambisiøs og ønsker å nå store høyder eller er fornøyd med å være gjennomsnittlig.

De 10thhuset styrer sosial status, suksess, makt, økonomisk status, prestasjoner, prestisje, posisjon i samfunnet, anerkjennelse og respekt. Det er også huset til popularitet og berømmelse. Det viser personens profesjonelle mål og bestrebelser.

Det regnes som det mest betydningsfulle kantete huset. Det faller inn i kategorien finansielle hus, og styrer personens økonomiske mål og status. De 10thhuset viser om personen vil ha økonomisk sikkerhet og makt.

Dette huset viser personens holdning til sitt arbeid og yrke; fra husets tilstand og planeter plassert inne i astrologen kan treffe en konklusjon om personen er ambisiøs og hardt arbeidende som tar sikte på å nå sine mål, eller om de er lat, ambisiøs og har en tendens til å utsette.

De 10thhuset styrer mennesker ved makten, politikere og andre autoritetspersoner i samfunnet. Det styrer også mennesker som faller inn i kategorien overklasse og mennesker i maktposisjon.

Rahu i tiende hus Betydning i individuelt diagram

Muligens det beste huset der Rahu kan plasseres er det tiende huset. Rahu hjelper makthaverne og gir folk myndighet, spesielt politikere og myndighetspersoner.

Rahu styrer også materialisme og materialistiske tendenser og ønsker, og det er også områder relatert til de 10thhus.

På grunn av likhetene mellom herredømme mellom det tiende huset og Rahu, Rahu i 10thhuset er i en veldig god posisjon.

Rahu i tiende hus kan gi personen berømmelse, stor rikdom, sterk vilje og kontakter med respekterte og innflytelsesrike mennesker. Disse menneskene blir ofte veldig vellykkede, velstående, berømte og respekterte for sine prestasjoner.

Rahus posisjon i 10thhouse vil sannsynligvis hjelpe personen med å oppnå stor karrieresuksess, spesielt hvis arbeidsområdet deres på en eller annen måte er relatert til massene av mennesker. De kan være veldig vellykkede selgere eller på en eller annen måte påvirke mange mennesker.

Denne stillingen vil bringe personen på et autoritetssted, spesielt hvis det er andre fordelaktige planeter som støtter denne plasseringen. Noen ganger vil ikke personens arbeid bare være til fordel for dem, men hele samfunnet.

Denne personen kan føle seg veldig komfortabel i nærvær av mennesker med annen religiøs bakgrunn enn deres. Personen kan også være utsatt for interaksjoner med ukonvensjonelle mennesker eller mennesker fra lavere klasser enn deres.

De har vanligvis sterk tillit og tro på deres evner til å oppnå suksess, noe som absolutt vil føre dem til prestasjonene de ønsker i livet. Det er veldig sannsynlig at de vil ha støtte og hjelp fra mennesker i høye stillinger og autoritetspersoner gjennom hele livet. De vil sikre suksess i alle sine aktiviteter.

Rahus posisjon i 10thhuset vil sannsynligvis bringe personen til høy posisjon i samfunnet, priser og ære. Det er sannsynlig at de vil oppleve betydelige endringer til det bedre etter 48 år.

Innflytelsen til Rahu bør bestemmes etter å ha analysert posisjonen til Saturn, som er den naturlige herskeren av de 10thhus.

Hvis Saturn er godt plassert i fødselshoroskopet, vil personen nyte fordelene med Rahu i det tiende huset. Hvis situasjonen er motsatt, vil ikke Rahu i tiende være like gunstig.

Når Rahu støttes av en sterk og godt plassert Saturn, kan dette være en indikasjon på et langt og respektfullt liv, fullt av privilegier og lykke. Den negative innflytelsen fra Rahu kan føre til hindringer og problemer i personens liv, spesielt når det gjelder karriere, økonomi og sosial status.

Dette kan være årsaken til å falle fra makten og oppleve uventet tap av støtte fra deres velgjører.

Negativ Rahu kan også indikere fiender og helseproblemer knyttet til kroppsdelene styrt av de 10thhus. Det kan også være et tegn på farens eller mors dårlig helse.

Denne posisjonen til Rahu kan gi personen sterkt ønske om å ha mange eiendeler, nå høy status i samfunnet og bli respektert og beundret av massene. Denne personen kan være noen som søker oppmerksomhet og ønsker å være i en posisjon som autoritet og ledelse for enhver pris.

Hvis de legger ned nok innsats og vilje, vil de lykkes i intensjonene. De får ofte det de ønsker, som er berømmelse og popularitet, samt høy status i samfunnet.

I noen tilfeller kan disse menneskene nå sine mål ved å bruke Rahu-midler, for eksempel manipulasjon og bedrag.

De kan nå lede roller, men bruker dem til å tilfredsstille deres behov og bygge egoet deres, snarere enn å være oppriktig opptatt av andres velvære og hjelpe dem.

Sammendrag

Plasseringen av Rahu i det tiende huset er muligens det beste stedet der Rahu kan være.

Denne skyggefulle planeten hvis hovedområder for herskeri er manipulasjon, bedrag, avhengighet og hemmeligheter, men også materialisme og materialistiske ønsker, autoritet, berømmelse og politikk, føles bra i det tiende huset, fordi de deler noen av områdene med herredømme.

Det tiende huset styrer nemlig også berømmelse, popularitet, politikere og autoritet, suksess, spesielt økonomisk suksess, og karriere.

Når Rahu er der, gir det personen mye støtte fra mennesker i autoritetsstilling og hjelper dem også å få autoritet.

Når Rahu er godt plassert og andre planeter støtter denne plasseringen, vil personen ha nytte av dens innflytelse gjennom hele livet.

hva betyr tallet 6

Rahu vil gi personen rikdom, berømmelse, popularitet, autoritet, høy status, økonomisk stabilitet og andre fordeler.

Hvis Rahu er plaget eller ikke har støtte fra andre planeter, kan dette være årsaken til karriereproblemer, tap av makt, status og posisjon, og mange andre problemer relatert til de 10thhus.

Disse menneskene kan oppnå høy status og autoritetsposisjon, men er bare opptatt av deres eget velvære og ignorerer andres velvære.