Hva betyr tallet 6 i Bibelen og profetisk

I de fleste tilfeller har tallene som vises i Bibelen ingen spesiell betydning, men noen ganger gjør de det. Generelt hjelper konteksten oss med å avgjøre om et bestemt tall har en symbolsk verdi.La oss se følgende eksempler:

Om disiplene spurte Jesus Gud: Måtte de alle være ett, akkurat som du, far, er i forening med meg, og jeg er i forening med deg (Johannes 17:21, Matteus 19: 6).mars overfor jupiter synastry

Dermed kan tallet 6 representere enhet.I dagens tekst skal vi diskutere betydningen og symbolikken til tallet 6 og hvordan dette tallet er representert i Bibelen.

Hva betyr 6 i Bibelen?

6 er nevnt 199 ganger i Bibelen. Seks er antallet mennesker, fordi mennesket ble skapt på den sjette skapelsesdagen. De seks er nærmere 7, som er antall perfeksjon. Det er antallet mennesker i sin uavhengighet uten oppfyllelse av Guds evige hensikt. I Esekiel brukes stokken som en måleenhet. En stokk tilsvarer tre meter.

Bibelen bruker stokk for å representere mennesket. Stokken ser høyt ut, selv om den er tom innvendig. Av denne grunn bryter den lett. Det kaskade sivet vil ikke knuse ... (Jesaja 42: 3, Mt. 12:20). Temaet her er Herren Jesus.En dag dro Herren til et ekteskapsfest i Kana. Kana betyr sted for siv. Der utførte Herren Jesus sitt første mirakel. Det var seks glass med vann der; og vannet ble omgjort til god vin av vår Herre.

Dette viser med stor skjønnhet hvordan mennesket, representert av de seks glassene i sin tomme, svake og til og med døde tilstand, blir forvandlet av evangeliets mirakel til å bli fylt med Kristi liv, livet født av døden.

Seks er også verkets nummer. Merk avslutningen på skapelsen som Guds verk. Gud jobbet 6 dager, og hvilte så på den syvende dagen. Denne syvende dagen var menneskets første dag, som ble skapt på den sjette dagen.I henhold til Guds hensikt, skulle mennesket først gå inn i resten av Gud og deretter jobbe eller til og ... holde (1 Mos 2:15). Dette er evangeliets prinsipp. Energien og styrken til arbeidet kommer alltid fra hvile, som snakker om Kristus. Etter fallet ble mennesket skilt fra Gud, hvileens motbilde. Uansett hvor hardt mennesket jobber, når han aldri perfeksjon eller oppfyllelse. Derfor synger vi: Arbeid kan aldri redde meg.

Alle religioner oppfordrer folk til å arbeide for sin egen frelse. Menneskets første arbeid, etter høsten, var å sy fikenblad for å lage forkle (1 Mos 3: 7). Disse bladene er over da. Våre egne verk kan aldri dekke vår skam. Og Jehova Gud laget mennesket og hans kone klær av skinn og kledde dem (1 Mos 3:21).

Noen andre måtte dø, kaste blodet for å bringe frelse. I 4. Mosebok 35: 1–6 ba Gud Moses om å skaffe seks tilfluktsbyer. Som svar på menneskets arbeid gjorde Gud Kristus til vårt tilflukt. Hvis vi aksepterer det som vårt tilfluktssted, og bebor det, vil vi opphøre vårt arbeid og finne vår hvile og ekte fred. Six Cities er veldig bra å minne oss om svakheten som finnes i vårt vesen og i våre gjerninger.

Andre eksempler på nummer seks i forhold til ideen om ’arbeid’ er følgende: Jacob tjente sin onkel Laban i seks år for storfeet sitt (1.Mos. 31). De hebraiske slaver skulle tjene i seks år (2. Mosebok 21). I seks år skulle landet sås (Lev 25: 3). Israels barn skulle omringe byen Jeriko en gang om dagen i seks dager (Js 6). Det var seks trinn på Salomons trone (2. Krøn. 9:18). Menneskets arbeid kan ta ham til den beste tronen under solen.

Imidlertid var 15 eller 7 + 8 trinn nødvendige for å gå opp til tempelet, stedet for Guds bolig (Esek 40: 22-37). Den indre gårdsdøren til Esekiels tempel, som vender mot øst, bør lukkes i løpet av de seks arbeidsdagene (Esekiel 46: 1).

I henhold til loven som Gud ga til det gamle Israel, var det to vitner som skulle bekrefte sannheten i et spørsmål (5. Mosebok 17: 6). Tilsvarende bekreftet gjentakelsen av en visjon eller uttalelse dens gyldighet og sikkerhet.

Da Josef for eksempel tolket en profetisk drøm for farao, sa han: Å ha drømt farao to ganger indikerer at Gud bekrefter sitt ord (1.Mosebok 41:32, Bibelen til vårt folk). Og uttrykket to horn, som Bibelen bruker i noen profetier, representerer vanligvis en politisk makt sammensatt av to allierte, slik som medernes imperium og perserne i Daniels profeti (Daniel 8: 20, 21; Åpenbaringen [Åpenbaringen] 13 : 11). Akkurat som vitnesbyrdet fra tre vitner tjente til å bevise sannheten om noe, tjente en uttalelse tre ganger for å understreke eller tydeliggjøre et spørsmål (Esekiel 21:27, Apostlenes gjerninger 10: 9-16, Åpenbaringen 4: 8; 8:13 ).

Den symbolske betydningen som Bibelen gir tall har ingenting å gjøre med numerologi, som er å tildele en mystisk eller mystisk betydning til visse tall, kombinasjoner av tall og totaler. For eksempel analyserer jødiske kabbalister de hebraiske skrifter i Bibelen ved hjelp av en type numerologi: gematria, som tildeler en numerisk ekvivalent til hver bokstav.

Gjennom det prøver de å finne en hemmelig kode i Skriftene. Det skal bemerkes at numerology til slutt er en form for spådom, en praksis som Gud fordømmer fullstendig (5. Mosebok 18: 10-12).

sommerfugl ånd dyr betydning

Betydning og symbolikk

Nummer 6 i numerologi er symbolet på planeten Venus og tildeles mennesker som har en utrolig høy og ekstraordinær utstråling, noe som gjør dem veldig attraktive. Det viktigste området av de seks er kjærlighet, uansett i hvilken retning.

Avhengig av hvor sterk karakteren og personligheten til en person på seks er uttalt, er områdene seksualitet og erotikk, men også mentale, åndelige, religiøse eller humanistiske former for kjærlighet en del av det.

I de fleste tilfeller er imidlertid det omsorgsfulle kjærlighetsområdet spesielt uttalt, mens området med sensuell kjærlighet ofte blir etterlatt.

I det hele tatt lengter seks etter kjærlighet, så samfunn og venner er spesielt viktige for dem. For familien satt de i gang alle spakene og bringer mange et stort offer. Men de er også alltid der for samfunnet. Det å være alene er helt uaktuelt for de fleste seksere - de føler seg bra i den store mengden.

En seks lengter virkelig etter harmoni og fred. Likevel liker han også å sette det på et voldsomt argument. Det viktigste er imidlertid at ingen blir irritert over lang tid, men kan avgjøre problemene raskt. I husholdningen skal alt gå uten problemer. Orden er halveringstid for seks.

Det er også viktig for dem at hjemmet er pent innredet. Når det gjelder penger, er de ekstra forsiktige. Du investerer bare hvis absolutt ingen problemer kan oppstå.

Sekser har en uttalt sans for rytme. Så det er vanlig at de begynner på en karriere som musiker. Det kan både være en karriere som sanger, samt å spille et musikkinstrument. Hvis de kan gjøre kunstnerisk arbeid, er seks glade rundt.

Nummer 6 i kjærlighet

En seks lengter virkelig etter harmoni og fred. Likevel liker han også å sette det på et voldsomt argument. Det viktigste er imidlertid at ingen blir irritert over lang tid, men kan avgjøre problemene raskt. I husholdningen skal alt gå uten problemer.

Orden er halveringstid i seks. Det er også viktig for dem at hjemmet er pent innredet. Når det gjelder penger, er de ekstra forsiktige. Du investerer bare hvis absolutt ingen problemer kan oppstå.

Sekser har en uttalt sans for rytme. Så det er vanlig at de begynner på en karriere som musiker. Det kan både være en karriere som sanger, samt å spille et musikkinstrument. Hvis de kan gjøre kunstnerisk arbeid, er seks glade rundt.

Fakta om nummer 6

Således refererer for eksempel betydningen av nummer 6 i Bibelen til de seks dagene Gud skapte verden.

hva betyr det å drømme om å drepe noen

Imidlertid manifesteres en av de mindre positive betydningene av tallet seks også i Skriftene, siden det refererer til menneskets svakhet og feil. I kristendommen er dette tallet interessant, relatert til dyrets nummer eller 666.

I Tarot tilskrives dens betydning også freds ankomst. Det er representert med kjærlighetsbrevet i Major Arcana, som søker fred og harmoni som til enhver tid kjennetegner dem. I feng shui er nummer seks relatert til lykke, lykke og perfeksjon.

Dette sifferet brukes på rommene, og gjenkjenner elegansen og gunstige miljøer for å oppnå gode relasjoner, balanse og ro.

Sammendrag

I henhold til loven som Gud ga til det gamle Israel, var det to vitner som skulle bekrefte sannheten i et spørsmål (5. Mosebok 17: 6).

Tilsvarende bekreftet gjentakelsen av en visjon eller uttalelse dens gyldighet og sikkerhet.

Da Josef for eksempel tolket en profetisk drøm for farao, sa han: Å ha drømt farao to ganger indikerer at Gud bekrefter sitt ord (1.Mosebok 41:32, Bibelen til vårt folk). Og uttrykket to horn, som Bibelen bruker i noen profetier, representerer vanligvis en politisk makt sammensatt av to allierte, slik som medernes imperium og perserne i Daniels profeti (Daniel 8: 20, 21; Åpenbaringen [Åpenbaringen] 13 : 11).

Akkurat som vitnesbyrdet fra tre vitner tjente til å bevise sannheten om noe, tjente en uttalelse tre ganger for å understreke eller tydeliggjøre et spørsmål (Esekiel 21:27, Apostlenes gjerninger 10: 9-16, Åpenbaringen 4: 8; 8:13 ).