Uranus Opposite Ascendant - Synastry, Transit, Composite

Uranus er et tegn på høyere intelligens og nesten overnaturlig intuisjon. Han genererer ekte genier - de som er forut for sin tid og forblir misforstått av sin generasjon.

Uranus er et projisert punkt av det ubevisste, men det bringer veldig symbolske bilder og impulser inn i menneskets bevissthet som oppstår både i virkeligheten og i en drøm.

Denne karakteristiske kraften i bildedannelse gir opphav til intuisjon og inspirasjon, et glimt av kreativ kraft, forskere og oppfinnere, poeter og kunstnere, musikere og kunstnere, statsmenn og politikere, religiøse reformatorer og revolusjonære.Uranus - Betydning og info

Uranus, som projiserer bevisstheten til en person, bringer ham partikler av universet, ideer og bilder fra informasjonsfeltet til kosmos, som etter transformasjon, gjennom en kreativ impuls, forvirrende og forstyrrende, rystende og stimulerende menneskesjeler, inspirerer eller perverterer sinnet til mennesker, skaper genier og galne på jorden, anarkister og reformatorer og så videre.

Besatt av ønsket om å spille etter sine egne regler, personifiserer Uranus forandring, reform, evolusjon og revolusjon.

Men dets funksjoner er ikke begrenset til ødeleggelse av den etablerte tingenes orden. Elementet på planeten er vitenskapelig og teknologisk fremgang.

Industriene knyttet til kvante- og kjernefysikk, datateknologi, medisin, rom og genteknologi er av største betydning.

Utvalget av interesser til Uranus inkluderer også samfunnsvitenskap, esoterisk, astrologi.

Uranus er et symbol på plutselig og uventet, originalitet og eksentrisitet, uforutsette handlinger og handlinger, forskjellige endringer og endringer, brudd og omlegging av både positive og negative konnotasjoner. Under hans innflytelse er det en revurdering av fortid og nåverdier, fremtidens framtid.

Det er Uranus som er skyldige i vår atomalder, århundret med den tekniske bommen, informanten om alt som allerede kommer og hva som fremdeles vil være, reformer og transformasjoner, alt revolusjonerende og progressivt.

De viktigste sfærene og områdene der Uranus leder våre samtidige er astronautikk og kosmonautikk, kybernetikk, bionikk, kjernefysikk og elektronikk, kringkasting og fjernsyn, alle typer kommunikasjon og transport, revolusjonerende progressiv bevegelse og alle sosio-politiske forstyrrelser.

Den sterkeste og mest kraftfulle endringen i synspunkter og meninger, overbevisning og verdensbilde til både individet og hele samfunn, stammer, folk er det reneste håndverket og kreativiteten til Uranus sammen med Pluto.

I horoskopet til enhver revolusjonær kan du se hvordan og hvorfor hans ånd er rettet mot å forårsake opprør og opprør, uro og angst, opprør, revolusjoner og kriger, imponerende og ødelegge den gamle verden til dens grunnvoll og gi muligheten til å bygge en ny , progressiv, fremdeles ukjent for oss og ukjent.

Det er Uranus som får folk til å kjempe for frihet, uavhengighet, uavhengighet, løse deres interne problemer uten innblanding utenfra, utenfra.

Og ikke bare folk, men også individer, stammer, kaster, grupperinger, raser og kontinenter.

Det tvinger en til å kjempe mot de eksisterende gamle, råtne ordener og lover, tradisjoner og vaner, mot de herskende kaster av tyranni og despotisme, filistinisme og byråkrati, mot de autokratiske diktaturene til en usurper.

hvorfor drømmer jeg om noen

Uranus, støttet av Pluto, dristig går sine egne veier. Uranianere skiller seg ut fra den generelle massen av mennesker for deres opprinnelige tanker, ideer, ekstravagant oppførsel, handlinger, legemliggjørelsen av deres ideer og planer til praktiske gjerninger, virkelige ting.

Polarisasjonen av hele menneskeheten er ugjenkallelig, og Aquarius romalder med sin dominerende Uranus vil dominere de neste to tusen årene, til den blir erstattet av romalderen til Steinbukken med sin dominerende Saturn.

Utviklingen av menneskelig sivilisasjon og ånd fortsetter, åndelige og materielle verdier vil bli revurdert.

En sterk og åndelig høyt utviklet uraner er hovedrepresentanten for fremtidens æra, hovedhelten for alle nåværende og fremtidige endringer, for i dag er han et helt hode høyere enn sine samtidige og har allerede gått inn i romalderen til Vannmannen med en fot.

Uranianens fryktløse ånd, som blir mer og mer dristig, modig, modig, vil føre oss til en fullstendig og strålende seier. Han handler uavhengig av andres synspunkter og meninger.

Midheaven - Betydning og info

Denne karakteristiske kraften i bildedannelse gir opphav til intuisjon og inspirasjon, et glimt av kreativ kraft, forskere og oppfinnere, poeter og kunstnere, musikere og kunstnere, statsmenn og politikere, religiøse reformatorer og revolusjonære.

Besatt av ønsket om å spille etter sine egne regler, personifiserer Uranus forandring, reform, evolusjon og revolusjon. Men dets funksjoner er ikke begrenset til ødeleggelse av den etablerte tingenes orden.

Elementet på planeten er vitenskapelig og teknologisk fremgang. Industriene knyttet til kvante- og kjernefysikk, datateknologi, medisin, rom og genteknologi er av største betydning. Utvalget av interesser til Uranus inkluderer også samfunnsvitenskap, esoterisk, astrologi.

Uranus er et symbol på plutselig og uventet, originalitet og eksentrisitet, uforutsette handlinger og handlinger, forskjellige endringer og endringer, brudd og omlegging av både positive og negative konnotasjoner. Under hans innflytelse er det en revurdering av fortid og nåverdier, fremtidens framtid.

I horoskopet til enhver revolusjonær kan du se hvordan og hvorfor hans ånd er rettet mot å forårsake opprør og opprør, uro og angst, opprør, revolusjoner og kriger, imponerende og ødelegge den gamle verden til dens grunnvoll og gi muligheten til å bygge en ny , progressiv, fremdeles ukjent for oss og ukjent.

Det er Uranus som får folk til å kjempe for frihet, uavhengighet, uavhengighet, løse deres interne problemer uten innblanding utenfra, utenfra. Og ikke bare folk, men også individer, stammer, kaster, grupperinger, raser og kontinenter.

Det tvinger en til å kjempe mot de eksisterende gamle, råtne ordener og lover, tradisjoner og vaner, mot de herskende kaster av tyranni og despotisme, filistinisme og byråkrati, mot de autokratiske diktaturene til en usurper. Uranus, støttet av Pluto, dristig går sine egne veier.

Uranianere skiller seg ut fra den generelle massen av mennesker for deres opprinnelige tanker, ideer, ekstravagant oppførsel, handlinger, legemliggjørelsen av deres ideer og planer til praktiske gjerninger, virkelige ting.

Uranus Square Midheaven - Synastry, Transit, Composite

Sammenhengen gjør personligheten og det ytre utseendet til den innfødte tilegne seg uranske funksjoner.

Det betyr fremfor alt at han er noen som skiller seg ut blant andre. Av nervøst temperament, cerebral, dynamisk og avansert mentalitet, kan han ha noe geni eller galskap.

Han er svært individualistisk og uavhengig og tolererer ikke forstyrrelser i livet hans. Han er ofte en opprører eller revolusjonær, eller en tilhenger av nye ideer og tankestrømmer.

Også han er ofte selvmotsigende, opprettholder frihet og de høyeste og edle idealene, men opptrer da som en diktator eller diktator. Han fysisk blir han utsatt for veldig sterke nervøse spenninger. Et eksempel som jeg kan gi er seeren og healeren Edgar Cayce.

Harmoniske aspekter viser den bedre siden av Uranus. De gir personligheter utstyrt med stor magnetisme, samt en bemerkelsesverdig intuisjon, inspirasjon og originalitet.

Innfødte har stor fysisk utholdenhet og et forsettlig temperament, han har gaver av kommando, initiativ og nerver av stål, og hans karakter og ytre utseende er original eller strålende.

På samme måte har han en tendens til å knytte seg til eller omgås uvanlige eller forskjellige mennesker.

Hans skjebne er fylt med mange plutselige eller uvanlige hendelser. Et eksempel kan være renessansens astrolog og matematiker Jerónimo Cardan.

Dissant aspekter overstyrer ikke dyder relatert til Uranus, selv om de har en tendens til å eksternalisere den mer opprørske siden av planeten.

Den innfødte er vanligvis opprørsk, ukuelig, irritabel og med plutselige humørsvingninger. Han pleier også et overdrevet ønske om uavhengighet som er knyttet til en despotisk eller radikal karakter.

Disse aspektene er ganske dårlige for det sentimentale livet eller for de sosiale fagforeningene og er utsatt for samlivsbrudd og skilsmisser. De utgjør også en helsefare - nerver, fare for skade, ulykker.

I verste fall er det fare for plutselig død eller drap. Et eksempel som jeg kan gi er komponisten Mozart.

Uranus er et tegn på høyere intelligens og nesten overnaturlig intuisjon. Han genererer ekte genier - de som er forut for sin tid og forblir misforstått av sin generasjon.

Uranus er et projisert punkt av det ubevisste, men det bringer veldig symbolske bilder og impulser inn i menneskets bevissthet som oppstår både i virkeligheten og i en drøm.

Alle de viktigste målene i en uraners liv, støttet av lidenskapelig ønske, blir realisert med uuttømmelig styrke og uhyrlig energi, noe som blir tilrettelagt av hans organisatoriske talent, kreative impuls og originalitet.

Uranian, som er representant for den fremtidige romalderen til Vannmannen, føler intuitivt faktum om menneskehetens vendepunkt og overgang til neste æra.

Polarisasjonen av hele menneskeheten er ugjenkallelig, og Aquarius romalder med sin dominerende Uranus vil dominere de neste to tusen årene, til den blir erstattet av romalderen til Steinbukken med sin dominerende Saturn.

Utviklingen av menneskelig sivilisasjon og ånd fortsetter, åndelige og materielle verdier vil bli revurdert.

Konklusjon

En sterk og åndelig høyt utviklet uraner er hovedrepresentanten for fremtidens æra, hovedhelten for alle nåværende og fremtidige endringer, for i dag er han et helt hode høyere enn sine samtidige og har allerede gått inn i romalderen til Vannmannen med en fot.

Uranianens fryktløse ånd, som blir mer og mer dristig, modig, modig, vil føre oss til en fullstendig og strålende seier. Han handler uavhengig av andres synspunkter og meninger.

hva betyr 31