Neptun i 2. hus

Finn Ut Antall Engel

De fleste vet om astrologi, men de undervurderer dens nytte og verdi.Deres kunnskap er grunne og den består av kunnskapen om dyrekretsen og få av deres egenskaper.

tallet 17 i Bibelen

Det er et faktum at soltegnene kan gi mye innsikt i noens personlighet, men full astrologianalyse kan gjøre mye mer enn det; det kan gi innsikt i forskjellige saker.Tolkningen begynner med å lage fødselshoroskopet for et bestemt øyeblikk; diagrammet inneholder plasseringene til planetene i det øyeblikket plassert i 12 hus.Ved å analysere tegnene og plasseringene til planetene, i tillegg til deres aspekter og linjalen på kartet og husene, kan astrologen oppdage mye informasjon om emnene av interesse.

Etter opprettelsen av astrologiprogrammer ble beregningene noen sekunder, men i tidligere tider måtte astrologene jobbe mye for å lage et fødselsdiagram.

Analysen av et fødselshoroskop er en seriøs jobb, og det krever noen dyktige og kunnskapsrike i studiet av astrologi.Astrologi kan gi oss informasjon om menneskers karakterer, deres tro, interesser, livshendelser, utfall av forskjellige situasjoner, samt forholdspotensial; den bruker forskjellige ting i tolkningene.

Planeter i hus i individuelle diagrammer og synastrybetydning

Husene i fødselskartet styrer forskjellige områder av livet vårt.

De kan gi svar om folks utseende, holdning, personlighetstrekk, atferd, interesser, hobbyer, talenter, utdanning, yrke, jobb, kolleger, karriere, virksomhet, venner, fiender, foreldre, familiemedlemmer, barn, søsken, naboer, sosialt liv , kommunikasjonsferdigheter, hjem, eiendom, økonomi, helse og fysisk tilstand, reiser osv.Alle hus er viktige, men de med planetene er de viktigste fordi de gir ytterligere informasjon om sakene til det spesifikke huset.

De viser astrologen hvor fokus for handling og oppmerksomhet er.

Planetene inne i husene gir ytterligere informasjon om personlige egenskaper og livshendelser som kan skje.

Husene i fødselsdiagrammet er viktige når man gjør forholdsanalyse.

Teknikken som brukes i astrologi for å analysere forhold og deres potensial kalles synastry.

Astrologen analyserer planetene fra partnernes fødselsdiagrammer plassert inne i den andre partners kart for å bestemme innvirkningen av forholdet på deres liv.

Neptun - grunnleggende trekk

Neptun er den nest kaldeste av alle planetene i solsystemet. Navnet kommer fra navnet på den romerske sjøguden.

Guden Neptun styrte havet og vannet og alle forhold knyttet til vann. Akkurat som denne guden, styrer også planeten Neptun vann.

Det er den kjente planeten med illusjoner og bedrag, mysterium, magi, intuisjon, psykiske gaver, kunst, kunstnere, hemmeligheter, hemmelighold, hemmelig kunnskap, men også løgner, latskap, forvirring, avhengighet, skandaler, isolasjon, manipulasjon, narkotika, alkohol, medisiner, psykisk sykdom, nervesykdommer, etc.

Hvis Neptun er plaget i diagrammet, er dette vanligvis et tegn på forvirring og kaos personen opplever i livet sitt. Dette er ofte relatert til deres natur som mangler fokus og organisering.

Disse menneskene kan være utsatt for å lyve og manipulere andre, bedrag og kriminell oppførsel. De kan også være ofre for slik oppførsel fra andre.

Neptunfolk er ofte utsatt for å unngå å møte virkeligheten, og de bukker under for forskjellige avhengigheter som kan hjelpe dem med å gjøre det, for eksempel narkotika og alkohol.

Mennesker påvirket av Neptun fornemmer sin innflytelse sterkt når det utløses av transitt og progresjon. Disse menneskene er vanligvis følsomme og veldig emosjonelle. De er ofte kunstneriske og begavede for ulike former for kunst.

De er ofte fraværende og mangler fokus. De kan være uorganiserte og forvirrede. Mange av dem er tilbøyelige til å isolere seg når de føler seg følelsesmessige nedstemte eller opprørte.

Neptun er hersker over steder for isolasjon og tilbaketrekning, religion og religiøse myndigheter. Mennesker med sterk Neptun-innflytelse kan bli veldig religiøse.

Noen av disse menneskene er veldig intuitive og har psykiske evner. De er ofte interessert i magi og hemmelig kunnskap, og de praktiserer den aktivt.

Second House Betydning

Det andre huset styrer våre materielle eiendeler, gevinster, penger og utgifter. Det er huset til våre flyttbare eiendeler.

Det viser vår holdning til penger og måtene vi pleier å bruke dem på, samt varene vi pleier å bruke det på.

Dette huset kan gi oss innsikt i personens økonomi og deres materielle status.Det viser om personen sannsynligvis blir rik og har muligheter til å tjene penger.

Venus er hersker over det andre huset, og Tyren er tegnet det tilsvarer. Det viser om personen er mer utsatt for å bruke pengene eller spare dem. Det kan også vise personens raushet.

2ndhuset avslører mulig frykt for personens sikkerhet og økonomiske fremtid.

Planeter inne i 2ndhuset gi ytterligere detaljer om sakene i dette huset. De viser personens forbruksvaner og avslører hvilke ting som er sannsynlig at personen ofte vil kjøpe.

For eksempel når Venus er i det andre huset, er personen utsatt for å bruke penger på smykker, luksusartikler, moteartikler, klær, dekorative gjenstander etc.

Fordi mange mennesker har en tendens til å relatere sin følelse av selvtillit med mengden penger de har, er dette også huset for selvtillit og selvtillit.

Dette huset viser hvor i stand personen er til å tjene penger og skaffe seg materielle eiendeler. Det viser hvor ambisiøs personen er og hvor stor innsats de er villige til å investere i sine økonomiske mål.

Det andre huset avslører også vårt valg av mat og hvor mye penger vi er klare til å bruke på kostholdet vårt.

Neptun i andre hus Betydning i individuelle diagrammer

Neptun i 2ndhuset er ikke en veldig heldig plassering. Neptun bringer forvirring og kaos uansett hvor det er plassert, og i dette tilfellet er dette området for økonomi og materiell sikkerhet for personen.

Denne stillingen utelukker ikke muligheten for å tjene penger og være rik, men det skaper problemer med å bruke og beholde dem.

Personen kan tjene mye, men også bruke det raskt, gjennom deres avhengighet, for eksempel gambling, eller de kan miste det gjennom noen mystiske og uforklarlige omstendigheter.

Neptun er hersker over hemmeligheter og kriminell virksomhet, og Neptun i andre hus kan være et tegn på penger som kommer fra hemmelige handlinger og kriminell oppførsel.

leo sun aries moon

Noen ganger har disse menneskene ikke en utviklet følelse av hva som er riktig og hva som ikke er, og det er derfor de kan være tilbøyelige til å vurdere det som helt normalt å foreta enhver handling de anser som nødvendig for å få det de ønsker.

Med Neptune i andre hus kan personen tiltrekke seg mennesker i livet som kan prøve å lure dem til å gjøre umoralske ting, og noen ganger kan de bli offer for noen som ønsker å få tak i eiendelene sine.

Det er viktig å dobbeltsjekke alle dokumentene angående noen økonomiske transaksjoner før du signerer dem, fordi det er en risiko for å bli lurt og tape penger.

Disse menneskene kan virke som et lett bytte for mennesker med uærlige hensikter på grunn av deres hensynsløse holdning til økonomien og mangelen på planlagte utgifter. De kan være veldig naive når det gjelder pengene deres, og kan lett lures av dyktige lurere.

Disse bedragende menneskene kan stole på deres medfølende natur og ta pengene sine som om de vil ende opp med å finansiere en edel sak, mens de i realiteten havner på bunnen av lommene.

Fordi planeter i det andre huset avslører hvor vi pleier å bruke pengene våre, med Neptun i 2ndhus, kan personen bli tiltrukket av å bruke pengene sine på kunstverk og deres kunstneriske hobbyer, fjerne eksotiske reiser til over sjølandene, og i verste fall kan de bruke pengene sine på narkotika, alkohol, pengespill eller noe annet avhengighet.

Fordi Neptun styrer kreativitet, kan pengene i dette tilfellet komme til personen gjennom deres kreative bestrebelser innen kunst, film eller lignende aktiviteter.

Neptun i andre hus kan også bruke pengene sine på å hjelpe mennesker og donere dem til veldedighet.

De kan også tjene pengene sine ved å handle i områder som styres av Neptun, som apotekindustrien, skip, verft osv.

I noen tilfeller, Neptun i 2ndhuset kan være årsaken til at personen hele tiden mister og forlegger pengene sine. De kan også være hyppige ofre for pengetyveri, folk som stjeler penger fra dem og lignende scenarier.

Det er viktig for disse menneskene å øke pengene sine bevissthet fordi deres uforsiktig oppførsel mot pengene deres trekker i slike situasjoner.

En av årsakene til deres uforsiktig holdning til penger er deres manglende tilknytning til materialet.

De kan bøye seg mot den åndelige siden av livet og betrakte penger som nødvendig ondskap, noe ingen kan leve uten, og det er derfor de ikke legger stor vekt på økonomien.

Uansett deres oppfatning om penger, er det viktig for disse menneskene å bli mer bevisste på økonomien og prøve å bli mer økonomisk organisert og forsiktig.

Det er viktig å ikke bli altfor knyttet til materielle ting, men penger er en nødvendighet som du bør ta vare på. Det er viktig å øve på å kjøpe ting som er virkelig nødvendige og meningsfylte utgifter, i stedet for å kaste penger uten grunn.

Mange av disse menneskene trenger å lære å spare penger først og skape økonomisk stabilitet, slik at de har råd til å bruke det på gleden og gjøre livet til en tilfredsstillende opplevelse.

Neptun i andre hus Betydning i Synastry

Neptun i andre hus i synastri er ofte en utfordrende posisjon, spesielt hvis Neptun er plaget.

Neptun-personen kan prøve å lure eller lure den andre huset-personen til å ta bort pengene sine eller noe av eiendommen, og i dette tilfellet må den andre-huset-personen være veldig forsiktig når det gjelder Neptune-personen.

Selv når Neptune ikke har noen ondsinnede intensjoner mot den andre huspersonen, kan de føle seg kalt til å gi 2ndhusperson økonomisk rådgivning som kan vise seg å være dårlig og sette dem i økonomisk fare.

Det er ikke tilrådelig å lytte til økonomisk råd fra folk hvis Neptun faller i ditt andre hus i alle fall.

Sammendrag

Neptun i andre hus er et utfordrende sted for denne planeten å være og krever stor forsiktighet på vegne av personen med denne Neptunplasseringen.

Hovedårsaken er at Neptun som forvirrings- og bedragplaneten og det andre huset som huset for vår økonomi og økonomiske sikkerhet ikke er kompatible.

Neptun i 2ndhuset kan indikere tap av penger, tyveri, økonomisk svindel, å tjene penger gjennom kriminelle aktiviteter og lignende scenarier.

Når Neptun er i andres andre hus, kan dette indikere Neptuns uærlige intensjoner angående det andre husets personpenger eller dårlige økonomiske råd den andre huspersonen kan motta fra Neptun-personen.

Finn Ut Antall Engel