Jupiter i 3. hus

Finn Ut Antall Engel

Jupiter og det tredje huset passer bra! Jupiter er planeten assosiert med begrepet ekspansjon, utdannelse, visdom og fortjeneste, velstand og vekst.Det tredje huset er kommunikasjons- og læringsfeltet, knyttet til sosiale relasjoner og de med brødre og søstre.

Jupiter i astrologiske hus har effekten av å utvide seg; nå, avhengig av felt, vil et bestemt livsområde bli påvirket.Det kan være utrolig bra, selv om det alltid er en risiko angående Jupiter, og det er overutvidelse. Den største fordelen blant planetene og det livlige tredje feltet gjør imidlertid en god kamp.La oss lære mer om det tredje huset og planeten Jupiter før vi går over til denne spesifikke fødselshoroskopkombinasjonen.

Det tredje huset i astrologi

Det tredje huset er analogt med Gemini-tegnet. Det er et av kadentehusene og et Air-hus. Dette er et livlig hus, akkurat som Gemini er et nydelig tegn.

Det tredje huset er kommunikasjonsfeltet, intellektet, verbalt uttrykk, grunnskole og tidlig utdannelse, tale, tenkeprosess, læring fra umiddelbar erfaring, korte turer, transport og trafikk, barndom og forhold til mennesker fra den innfødte.Dette huset er spesielt forbundet med kommunikasjon i vid forstand. Når noen nevner kommunikasjon, tenker folk vanligvis på direkte samtale og snakk. Imidlertid kan kommunikasjon være både verbal og ikke-verbal.

Etterligninger, gester, holdning, stil, alt som sender en melding til en annen person eller et større publikum er kommunikasjon. Alt dette har med Tredje Hus å gjøre.

Skriving faller selvfølgelig også inn under denne kategorien. Det tredje feltet forteller om potensialet og kapasiteten til kommunikasjonsferdigheter. Var det sannsynlig at den innfødte utviklet fantastiske kommunikasjonsevner?Dette er for eksempel noe du kan svare på gjennom det tredje feltet. Dette huset forteller mye om forholdet ditt til mennesker, akkurat fordi det har å gjøre med utveksling og læring gjennom kommunikasjon.

Enes evne til å formidle ønsket melding er også noe du kan evaluere gjennom det tredje feltet. Potensielle argumenter, misforståelse, konflikter og annet kan sees i dette feltet.

hva betyr det når du drømmer om rotter

For eksempel, hvis man har ugunstige planetariske aspekter knyttet til dette feltet, vil det påvirke vedkommendes kommunikasjonsevner. Si for eksempel at du har Venus på dette feltet og at aspekter ikke var fine; vil du sannsynligvis møte problemer angående romantisk kommunikasjon.

På den annen side, hvis aspektene var gode, vil du definitivt ikke ha noen problemer, tvert imot. Dette var bare et eksempel. Dette huset er også assosiert med praktisk tenkning og ens problemløsende ferdigheter, som er av største betydning gjennom hele livet.

Du må være enig i at dette er veldig viktig. Dette er huset knyttet til analytisk og logisk tenkning.

Det tredje huset har mye å gjøre med miljøet og menneskene som omgir deg. Hva kan du lære av dem, hva kan du dele med dem? Hva ditt sosiale miljø representerer som det viktigste og hvordan tar du det?

Dette er alle spørsmålene knyttet til det tredje huset. Det er alltid interessant og veldig nyttig å observere planetene inne i huset.

Ikke bare man bør være oppmerksom på hvordan det tredje feltet manifesterer seg i din erfaring alene, noe som betyr hvilke planeter som er inne og hvilke aspekter de danner, men også hvordan det tredje feltet i seg selv kommuniserer med resten av diagrammet.

Det kan være tomt, men det kan være mer enn en planet. I dette tilfellet er ikke huset tomt; det er mektig Jupiter inni.

La oss lære mer om Jupiter, før vi ser hvordan det samsvarer med dette feltet.

Jupiter i mytologi

Mythiske tider hadde mange historier å fortelle. En slik er historien om Zeus, den øverste greske guden og hodet til det olympiske panteonet, som vi også kjenner som Jupiter i romersk mytologi.

I følge myter steg Jupiter opp til makten og regjerte over både guders og menneskers rike etter å ha styrtet sin far Saturn. Myten forteller at Saturn slukte barna sine, i frykt for skjebnen som til slutt kom over ham.

Titanen Saturn eller Cronus i gresk mytologi, gjorde opprør mot sin egen far og beseiret ham, kastrerte ham og styrte i hans sted. Han var redd for at det samme skulle skje med ham, så han spiste barna sine.

Imidlertid reddet moren Rhea Jupiter og han avsatte sin egen far Saturn. Jupiter delte regjering over hele verden med sine brødre Neptun og Pluto, kjent som Poseidon og Hades i gresk mytologi.

Mange myter forteller om Zeus og Jupiter, og mange helligdommer var viet disse gudene. Jupiter ble allment beundret i det antikke Roma, siden han var mer enn en gud for regn, torden og lyn.

Jupiterkulten hadde en politisk betydning, og det var noe å holde balansen mellom den romerske staten, individet som bodde innenfor sine grenser og folket i Roma som helhet.

Det er godt å huske at et av de syv underverkene i den antikke verden var statuen av Zeus i Olympia, som beviser hvor mye grekere beundret gudens far. Mange funksjoner ble tilskrevet Jupiter foruten nevnt.

Han var gud for rettferdighet, lov og orden, visdom og kunnskap. Gud for velstand, rikdom og formue, av seier og suksess, var han.

Jupiter i astrologi - Planeter i hus

Mange av Jupiters guddommelige funksjoner ble funnet i konseptet til den astrologiske planeten Jupiter.

Den største planeten i solsystemet, kjent i antikken, regnes som den mest positive planeten i Zodiac. Jupiter er en gigant, men en velvillig. Jupiter er assosiert med flaks, formue, rikdom og ekspansjon. Hvis du har Jupiter lagt vekt på i fødselshoroskopet ditt, er du en heldig person.

betydningen av pil

Jupiter er assosiert med vekst og fremgang, spesielt gjennom kunnskap. Dette er planeten for visdom og høy utdannelse, filosofi, religion, lov og annet. Dette er planeten assosiert med å utvide horisonter og synspunkter.

Det indikerer å reise til fjerne land, møte og etablere forbindelser med fremmede land og fremmede mennesker.

Denne planeten handler om formue og formue, materiell overflod og fremgang generelt. Folk med sterkt posisjonert Jupiter i hitlistene ser ut til å være født under en heldig stjerne.

Alt ser ut til å være lett for dem. Penger som faller fra himmelen, lykkelige og stabile forhold og annet. Imidlertid er det en hemmelighet til det, og det kommer fra Jupiter. Jupiter er en planet med stor visdom, optimisme og tro.

Folk ledet av Jupiter er veldig vennlige, sjenerøse, selvsikre, klare til å hjelpe og støtte andre, mens de sjelden ber noen om hjelp. De klarer seg ekstremt bra i uventede situasjoner, da de naturlig er ressurssterke og positivt orienterte.

Ingenting kunne bringe dem ned, fordi de aldri ville miste troen på godhet i denne verden og menneskeheten som den er. Disse menneskene tror på seg selv.

De er stort sett avslappede, selv om de ikke er late. De er enkle å snakke med og utveksle meninger. De er vennlige og åpne for andre, ettersom de veldig gjerne vil lære om hva andre mennesker tror, ​​om etikk og moral.

Jupiter kan danne dårlige aspekter med andre planeter, og i så fall skjer det at den positive utvidelsen blir til overekspansjon.

Når vi snakker om Jupiter i hus, vil posisjonen avgjøre hvilket segment av livet du sannsynligvis vil oppleve størst fremgang og vekst i. Det vil fortelle deg hva er du i stand til og hva er potensialene dine for å oppnå noe innen feltet.

La oss finne ut hva det vil si å ha Jupiter i det tredje huset.

Jupiter i det tredje huset - Jupiter i tredje huset

Jupiter i det tredje huset gir en fantastisk kombinasjon. Denne stillingen gir en veltalende, livlig og kommunikativ personlighet, høyt frigjort og intelligent.

Mennesker med Jupiter i det tredje huset er eventyrlystne, alltid åpne for å møte nye mennesker og utveksle meninger om forskjellige saker. Denne personen elsker å bli informert om aktuelle saker, både om en mindre og en større plan.

Det tredje huset handler om kommunikasjon, logisk sinn og grunnleggende, sunn fornuft og kunnskap, mens Jupiter er dypere. Jupiter handler om utvidelse og det tredje feltet handler om utdanning og læring, så de to passer helt fint.

Mennesker med Jupiter i det tredje huset er ivrige etter å lære mer om mennesker og verden, men de går dypere, under overflaten.

De pleier deres intellekt og nærer sinnet og ånden. Disse menneskene ser på å berike både hjerte og sjel med hvert skritt de tar. Med en slik stilling som Jupiter, vil man sannsynligvis oppleve umettelig vandring.

Disse menneskene liker å reise over hele verden. Både Tredje Hus og Jupiter har med reise å gjøre; huset handler om korte turer, men Jupiter handler om fjerne land og fremmede steder.

Derfor vil disse menneskene se, oppleve og lære fra både nærmeste miljø, steder og mennesker som bor ganske nær, for eksempel sine medborgere, men de vil også reise fjerne kilometer og møte forskjellige kulturer, utforske deres verdisystemer, lære noe nytt.

Siden de sannsynligvis har fantastiske kommunikasjonsevner, kommer de overens med stort sett alle.

Dette er en fantastisk gave! Disse menneskene er veldig tolerante, observante, interessert i andre. De selv synes det er lett å tilpasse seg ulike forhold og miljøer. De vil forstå.

Som vi har nevnt troen og troen på godhet for å være den mektigste egenskapen til mange Jupiter påvirket mennesker, kan man bare forestille seg hvordan det bidrar til å etablere sunne og fruktbare forhold til mennesker fra hele verden.

Jupiter i 3. hus - Wanderlust Spirit

Mennesker med Jupiter i det tredje huset er veldig aktive og med en entusiastisk, livlig ånd. De motiveres av et klart mål; de vil se, lære og oppleve denne verden så mye det er mulig. De spiser på eventyr og synes det er veldig vanskelig å sitte stille.

Den ekspansive Jupiter vil alltid ha mer og mer; mer å se, mer å oppleve, flere mennesker å møte, flere kulturer og land å utforske. Deres eventyrstørst er umettelig.

Disse menneskene finner ikke glede i stabilitet, fordi deres stabilitet faktisk er deres bevegelse. De føler seg på sitt beste hvis de flytter fra sted til sted. De absorberer stedet de besøker fullt ut, de ser å møte mennesker og forstå deres holdninger, tro, filosofier.

Dette er ikke en typisk adrenalin søppel; det er dypere enn det, men det de trenger er spenning. Uten det føler de seg ikke bra.

Jupiter i det tredje huset indikerer altså hyppig bevegelse og endringer av bostedet. Det indikerer også en mulighet for å flytte til utlandet for godt, for studier eller for arbeid, for en lengre periode eller noe slikt.

Det er også sannsynlig at disse menneskene blir vellykkede i karrierer som passer godt med reiser; de kunne for eksempel finne stor tilfredshet med å være digitale nomader.

Jupiter i det tredje huset - allsidige optimister

Mennesker med Jupiter i det tredje huset er allsidige. De har mange talenter og også en naturlig gave å bruke talentene sine til å tjene penger. Journalistikk, skriving og alt som har noe med kommunikasjonsferdigheter å gjøre kan være deres greie.

Disse menneskene er ressurssterke, i stand til å tilpasse seg nye situasjoner veldig raskt og effektivt til å løse problemer, og vet hvordan de kan bruke talentene sine til praktiske formål.

Siden de er veldig intelligente og utmerkede talspersoner, også gode når det gjelder ikke-verbal kommunikasjon, etablerer disse menneskene lett gunstige forhold til mennesker fra deres interesseområde.

De er tolerante, forståelsesfulle og klare til å inngå kompromisser (så lenge det ikke alvorlig påvirker deres bevegelsesfrihet), så de kan gjøre noen fantastiske, effektive og fruktbare forretningsavtaler med andre mennesker.

venus sekstil saturn synastry

Generelt er de veldig uavhengige, smarte, godhjertede, men definitivt ikke naive. De er veldig optimistiske, tankene deres er veldig logiske og praktiske. Hvis det skjer at de mislykkes, ville de ganske enkelt samle brikkene og starte på nytt, sannsynligvis noe helt annet.

De mister sjelden sin ånd eller føler seg dypt påvirket av feil. Allsidigheten, åpenheten og tørsten etter nyhet åpner alltid en ny dør.

I tillegg er disse menneskene kjent for å opprettholde kvalitetsforhold til familien, spesielt med søsknene.

Bevegelsen deres påvirker ikke disse kontaktene, og slike relasjoner er ikke bare gode i følelsesmessig forstand, men de bidrar også til den generelle materielle situasjonen, på en eller annen måte.

Når det gjelder kjærlighetsliv, er de av kjærlig natur. Imidlertid må man virkelig være interessant nok og intellektuelt på deres nivå, for å fange dem for godt.

Finn Ut Antall Engel